Hat Kursu

Günümüzde hobi amaçlı ya da profesyonel olmak için birçok kurs eğitimi alınmaktadır. Bu kursların içerisinde yer alanlardan birisi de hat kursu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hattat olmak ve güzel yazı yazabilmek için gidilen bu kurslarda hat sanatını öğrenmek mümkün hale gelmiştir. Hat sanatı genel olarak belediye kurslarında ve özel kurslarda verilen eğitimler arasındadır.

Hat kursları bu sanatı öğrenmeyi arzu edenler için ilk adımlardan birisidir ve profesyonel olabilmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir. Hattatlık sanatı azim ve yetenek isteyen özel bir alan olduğundan tam anlamı ile bu eğitime odaklanmak gereklidir. Ancak hat sanatını belirli bir seviyede öğrenmeyi arzu ediyorsanız hat kursu sizin için yeterli olabilir. Bu kurslarda öğretilen eğitimler alınarak bu yolda ilerleme sağlayabilmek mümkündür.

Hat Kurslarındaki Eğitim Programları

Hat kurslarındaki hat sanatı programlarının genel amacı, hat sanatçıları yetiştirmenin ilk adımını atmaktır. Harfleri, hat yazı çeşitlerine göre yazabilen ve istif yapabilen sanatçılar yetiştirildiği taktirde hat sanatı varlığını uzun süre boyunca devam ettirebilir. Hat kursu programı içerisinde ise bu eğitimi alacak olan bireylerin kişisel özellikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenir. Daha sonra ise gerekli öğretim planına göre ders verilmeye başlanır.

Hat sanatı programlarında izlenecek yolla ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Hat sanatı içerisinde bulunan yazı çeşitlerinin tanıtılması
 • Hat yazı çeşitleri ile yazılar yazmak
 • Sırası ile harf birleşimlerini yapmak
 • Sülüs, nesih gibi hat yazılarını öğrenmek
 • Sülüs ve nesih yazılarında tashih yapmak ve düzenlemek
 • En son işlem olarak hat yazılarını levha haline getirmek

Hat Kurslarındaki Verilen Diğer Eğitimler

Hat sanatını daha verimli ve geniş kapsamlı öğrenebilmek için alınması gereken birçok ders vardır. Bu derslerin içeriği şöyle sıralanabilir;

 • Temel sanat ve hat sanatı bilgisi
 • Tezhip ve ebru sanatı hakkında bilgi
 • Klasik sanatlar hakkında eğitim bilgisi
 • Minyatür sanatı ile alakalı gerekli bilgiler
 • Teknolojik gelişmelere uyum sağlama adına sanat teknolojisi bilgisi
 • Osmanlıca okuyabilme ve yazabilme sanatı hakkında eğitim

Bu eğitimler ile birlikte hat sanatı verimli bir şekilde öğrenilebilir.

You May Also Like

Hüsnühat Sanatı (10 Mayıs 2022)

Hüsnühat sanatı, Arapça harfler ile oluşturulan yazı yazma sanatıdır. Hüsnühat, Arap harflerinin 6.yüzyılda hat sanatını oluşturması ile ortaya çıkmıştır. Hüsnühat yazım uygulaması yapılırken belirli ölçü ve kurallara göre hareket edilir.…
Yazıyı oku

Sülüs Hat

Kelime anlamı üçte bir anlamına gelen sülüs hat, genel olarak 3mm genişliğine sahip kalem ile yazılır. Menşei hakkında birçok görüş olan bu yazı çeşidi hat sanatının kaynakları arasında gösterilir. Hat…
Yazıyı oku