Hat Sanatı Tarihçesi

Hat sanatı, günümüzde birçok kişinin hobi amaçlı gerçekleştirdiği bir sanat türüdür. Bu sanat türü icra edilirken şekilli ve dekoratif bir hat sanatı ortaya çıkarabilmek mümkündür. Bir diğer adı kaligrafi olan bu sanat türü, genel olarak Arapça harflere güzel ve ahenkli şekil verme işlemidir. Bu hat sanatı ile uğraşan kişilere isse hattat denilir.

Hat sanatının ortaya çıkması 6.yüzyıla dayanır. Ancak hat sanatının popüler bir uğraş alanı haline gelmesi Osmanlı döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminde kaligrafi sanatı oldukça rağbet gören bir sanat türü olarak karşımıza çıkar. O zaman sıklıkla kullanılan kaligrafi birçok yerde kullanılmıştır. Bu yerlere şöyle örnekler verilebilir;

 • Camilerde
 • Kervansaraylar
 • Osmanlıdan kalma cami ve diğer yapılarda
 • Hamam ve minareler

Hat Sanatı Türleri

Kaligrafi sanatının birçok türü vardır ve bu türlerin kendine has özellikleri bulunur. Bu hat sanatı türlerini şöyle sıralayabiliriz;

 • İslami hat sanatı
 • Arap hat sanatı
 • Japon hat sanatı
 • Batı hat sanatı
 • Çin hat sanatı

İslami Hat Sanatı

İslam hat sanatı, Kuran harflerinin kullanılarak oluşturulduğu kaligrafi sanatıdır. Arapça çizgilerden oluşan İslam hat sanatı, 8.yüzyıl ve 10.yüzyıl arasında ortaya çıkmıştır. Bu hat sanatının gelişme süresi zamana göre farklı şekillerde olmuştur. Daha sanatlı olacak şekilde ve farklı kurallar çerçevesinde İslam hat sanatı gelişimini sürdürmüştür. Bu sanatın temelinde Kuran harfleri vardır ve bu yazılar emsalsiz olduklarından özenli bir şekilde bu sanat türü icra edilir.

Hat Sanatı Malzemeleri

Bu sanatın en iyi şekilde icra edilmesi için bazı malzemelere gerek duyulur. Bu malzemeleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Yazı takımı
 • Hat kalemi
 • Hat kâğıdı
 • Mühre ve hokka
 • Mürekkep ve makas

Bu hat malzemeleri kullanılarak farklı niteliklere sahip hat eserleri oluşturabilmek mümkündür. Hat sanatı ortaya çıkarabilmek için yararlanılabilecek şeyler arasında profesyonel hattatların eserleri incelenebilir. Hat sanatını bu malzemeler kullanılarak icra etmek ustalık gerektiren bir durumdur ve büyük emek ister. Yavaş bir gelişim sürdürülerek ve belirli bir öğrenme sürecine sahip olarak hat sanatında seviye atlanabilir. Arzu edilen seviyeye gelindiğinde ise kaliteli eserler ortaya çıkarılabilir.

You May Also Like

Nejdet Altıparmak Hakkında

Türkiye’deki önemli hattat hocalarından birisi olan Nejdet Altıparmak, hat sanatına 35 yaşında ilgi duymaya başlamıştır. Hedefi olan herkes gibi Nejdet hocanın da başta endişeleri vardır. Ancak iyi bir hattat olmak…
Yazıyı oku

Kufi Hat Sanatı

Kufi, kuran harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir hat sanatıdır. Kufi hat sanatı, Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonraki süreçte önemli bir sanat kolu olarak ortaya çıkmıştır. Kufi yazı sanatının ilk…
Yazıyı oku

Hat Sanatları

Hat sanatları, Osmanlı devletinden günümüze aktarılan çok değerli ve geleneksel bir sanat türüdür. Usta ve çırak ilişki ile başlayan bu süreç profesyonel hattatlığa kadar gider. Matbaa icat edilmeden önceki süreçte…
Yazıyı oku

Hat Yazısı Yazma

Hat yazıları estetik bir kaygı güdülerek yapıldığında arzu edilen sonuçlara ulaşmak mümkündür. Hat yazısı yazma uygulamalarını gerçekleştirebilmek için bu konu hakkında birçok ön bilgi araştırması ve eser incelemesi yapılmalıdır. Temel…
Yazıyı oku

Online Hat Kursu

Güzel yazı yazma uğraşlarından bir tanesi olan hat sanatı, uzmanlaşmış kişilerden alınan eğitimler ile yürütülebilir. Uygulamalı derslere katıldığınızda sizi yönlendirebilecek bir hocanızın olması başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Ancak online hat…
Yazıyı oku

Evde Hat Sanatı Öğrenmek

Varlığı çok eski dönemlere uzanan hattat sanatı, günümüzde birçok kişinin ilgi duyduğu ve öğrenmek istediği alanlardan birisidir. Hat sanatı, genel olarak profesyonel düzeyde bu sanatı icra eden kişilerden öğrenilebilir. Ancak…
Yazıyı oku