Hat Sanatı Tarihçesi

Hat sanatı, günümüzde birçok kişinin hobi amaçlı gerçekleştirdiği bir sanat türüdür. Bu sanat türü icra edilirken şekilli ve dekoratif bir hat sanatı ortaya çıkarabilmek mümkündür. Bir diğer adı kaligrafi olan bu sanat türü, genel olarak Arapça harflere güzel ve ahenkli şekil verme işlemidir. Bu hat sanatı ile uğraşan kişilere isse hattat denilir.

Hat sanatının ortaya çıkması 6.yüzyıla dayanır. Ancak hat sanatının popüler bir uğraş alanı haline gelmesi Osmanlı döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminde kaligrafi sanatı oldukça rağbet gören bir sanat türü olarak karşımıza çıkar. O zaman sıklıkla kullanılan kaligrafi birçok yerde kullanılmıştır. Bu yerlere şöyle örnekler verilebilir;

 • Camilerde
 • Kervansaraylar
 • Osmanlıdan kalma cami ve diğer yapılarda
 • Hamam ve minareler

Hat Sanatı Türleri

Kaligrafi sanatının birçok türü vardır ve bu türlerin kendine has özellikleri bulunur. Bu hat sanatı türlerini şöyle sıralayabiliriz;

 • İslami hat sanatı
 • Arap hat sanatı
 • Japon hat sanatı
 • Batı hat sanatı
 • Çin hat sanatı

İslami Hat Sanatı

İslam hat sanatı, Kuran harflerinin kullanılarak oluşturulduğu kaligrafi sanatıdır. Arapça çizgilerden oluşan İslam hat sanatı, 8.yüzyıl ve 10.yüzyıl arasında ortaya çıkmıştır. Bu hat sanatının gelişme süresi zamana göre farklı şekillerde olmuştur. Daha sanatlı olacak şekilde ve farklı kurallar çerçevesinde İslam hat sanatı gelişimini sürdürmüştür. Bu sanatın temelinde Kuran harfleri vardır ve bu yazılar emsalsiz olduklarından özenli bir şekilde bu sanat türü icra edilir.

Hat Sanatı Malzemeleri

Bu sanatın en iyi şekilde icra edilmesi için bazı malzemelere gerek duyulur. Bu malzemeleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Yazı takımı
 • Hat kalemi
 • Hat kâğıdı
 • Mühre ve hokka
 • Mürekkep ve makas

Bu hat malzemeleri kullanılarak farklı niteliklere sahip hat eserleri oluşturabilmek mümkündür. Hat sanatı ortaya çıkarabilmek için yararlanılabilecek şeyler arasında profesyonel hattatların eserleri incelenebilir. Hat sanatını bu malzemeler kullanılarak icra etmek ustalık gerektiren bir durumdur ve büyük emek ister. Yavaş bir gelişim sürdürülerek ve belirli bir öğrenme sürecine sahip olarak hat sanatında seviye atlanabilir. Arzu edilen seviyeye gelindiğinde ise kaliteli eserler ortaya çıkarılabilir.

You May Also Like

Tezhip Nedir?

Tezhip, süsleme sanatları içerisinde yer alır ve kelime anlamı olarak altınla süslemek demektir. Tezhip, genel olarak kitap ve levha gibi eserlerin süslemelerinde tercih edilir. Bu sanat yerine getirilirken sanatçının içerisinde…
Yazıyı oku

Osmanlı Hat Sanatı

Emeviler ve Abbasi devletleri döneminde belirli süreçlerden geçen hat sanatı, asıl olgunlaşma dönemine Osmanlı döneminde ulaşmıştır. 2. Bayezid’in hat hocası olan Şeyh Hamdullah aracılığı ile Osmanlıda yeni bir üslup ile…
Yazıyı oku

Ebru Sanatı

Ebru süsleme sanatı, sıvının üzerine renklerin karıştırılıp ortaya bir görselin çıkmasıdır. Bu sanat türü, özünde bir süsleme sanatı olarak bilinir. Ebru sanatı yapılarak ev gibi birçok mekâna dekorasyon öğeleri oluşturulabilir.…
Yazıyı oku

Minyatür Sanatı

Minyatür, ince detaylar ile işlenen, küçük boyutlara sahip ve kendisine ait sanat tekniği bulunan bir resim çeşididir. Minyatür sanatı ile uğraşan kişilere ise nakkaş denir. Minyatür sanat türünde öne çıkan…
Yazıyı oku

Hat Yazısı Çeşitleri

Hat sanatındaki yazı türleri 11.yüzyıl içerisinde İran’da başlayan Rika, nesih türleri ile ortaya çıkmıştır. İranlılar, Arap alfabesinden kendilerine uyarladıkları Ta’lik yazı çeşidini geliştirmişlerdir. Bu yazı resmi formuna 15.yüzyıl içerisinde ulaşmıştır…
Yazıyı oku

Kaligrafi Nedir?

Hat sanatı ile uğraşmaya başlayan birçok kişinin merak ettiği sorulardan birisi de kaligrafi nedir? Olarak karşımıza çıkar. Kaligrafi sanatı, güzel yazı yazmak demektir. Kaligrafide harfler ve kelimeler ahenk içerisindedir ve…
Yazıyı oku