Hüsnühat Sanatı (10 Mayıs 2022)

Hüsnühat sanatı, Arapça harfler ile oluşturulan yazı yazma sanatıdır. Hüsnühat, Arap harflerinin 6.yüzyılda hat sanatını oluşturması ile ortaya çıkmıştır. Hüsnühat yazım uygulaması yapılırken belirli ölçü ve kurallara göre hareket edilir. Bu ölçü ve kurallara uygun hareket eden kişiler ise hattatlardır. 

Hüsnühat ortaya çıktığı dönemde basit ve düzyazı şeklinde yazılırdı. Özellikle hicret dönemindeki belge ve yazılarda Hüsnühat sanatına uygun yazı şekilleri mevcuttur. Hüsnühat sanatından sonraki yazı çeşidi ise Kufi olarak ortaya çıkmıştır. Bu tarz hat yazım sanatları meydana geldiğinden dolayı her yazı için belirli bir ölçüt oluşturulmuştur. Hat sanatının en belirginleştiği ve popüler olduğu dönem ise Osmanlı zamanındaydı. Bu dönemden sonraki süreçte ise Kufi, nesih, sülüs ve birçok hat yazım çeşidi meydana gelmiştir.

Hüsnühat Sanatı (10 Mayıs 2022)

Hüsnühat Sanatını İcra Etmek

Hüsnühat, bir çizgi sanatı olarak ortaya çıkmıştır. İslamiyet ile başlayan hüsnü hat yazım süreci Türkistan ve Endülüs’e kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Hat, yazma eserlerde, mezar taşlarında ve çini ve dekorasyonlarda oldukça sık kullanılır. Hüsnü hat yazılarında sanatkarların duyguları hissedilebildiği gibi hat sanatının icra edildiği dönemde daha kesin çizgiler ile anlaşılabilir.

Diğer sanat türlerinde hissedilen hisler gibi hüsnühat sanatı da hayranlık ve ilahi bir güzellik hissine kavuşmaya vesile olur. Hüsnühat, Türk hattatları ile arzu edilen seviyeye gelen bir sanat türüdür. Türk hattatlar, geçmişten gelen eserlerin ışığında üstün bir ekol ortaya koymuştur. Hattatlar, yalnızca kelimeler ile değil harflere de farklı dokunuşlar yapmıştır. Bu sayede Hüsnühat yazım şekilleri tezhip, ciltçilik ve birçok kitapta sanat eseri haline gelmiştir.

Hüsnühat Sanatının Uygulandığı Alanlar

Hüsnühat sanatı geniş bir alana sahiptir. Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Kitap: Mushaflar
  • Kıt’a: Orta boy kitap boyutunda olan kağıtlara yazılan yazılardır.
  • Levha: hadis, ayet ve benzeri ibareler hattatlara yazdırılır.
  • Kitabeler: cami, tekke, medrese ve benzeri mekânların dış cephesinde yer alır.
  • Cami yazıları: Bu tarz yerlere hadis ve ayetler yazılır. Cami duvarları ve kubbe kasnaklarında sülüs hat yazımı kullanılarak yazılan yazılardır.

Bu alanların yanı sıra mühür ve yüzüklerde de hüsnühat sanatı kullanılır.

Google Konu Linkimiz : Hüsnühat Sanatı
(Kaynak : hattatnejdet)

You May Also Like

Hat Kursu

Günümüzde hobi amaçlı ya da profesyonel olmak için birçok kurs eğitimi alınmaktadır. Bu kursların içerisinde yer alanlardan birisi de hat kursu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hattat olmak ve güzel yazı yazabilmek…
Yazıyı oku

Sülüs Hat

Kelime anlamı üçte bir anlamına gelen sülüs hat, genel olarak 3mm genişliğine sahip kalem ile yazılır. Menşei hakkında birçok görüş olan bu yazı çeşidi hat sanatının kaynakları arasında gösterilir. Hat…
Yazıyı oku