Kaligrafi Kursu

Hat sanatını veya bir diğer adı ile kaligrafi sanatını öğrenmek isteyenlerin başvurduğu kaligrafi kursu sayesinde hattatlık hedeflerine ulaşmakta bir adım atılır. Her kurs programında olduğu gibi kaligrafi kurslarında da belli amaçlar vardır. Kaligrafi kursunun amacı ise hayal gücünü sınırsız kullanabilmek ve estetik bir duygu oluşturabilmektir.

Kaligrafi sanatı, binlerce yıl süren bir gelişme sonrası günümüzdeki yerine ulaşmıştır. Teknolojinin olmadığı dönemlerde ortaya çıkan bu sanat dalı, batıda ve doğuda farklı şekillerde sentezlenerek kullanılmıştır. Eski dönemlerde kaligrafinin kullanım amacı, farklı dinsel kutsal kitapların çoğaltılmasını sağlamaktı. Uzun bir geçmişe dayanan kaligrafi, günümüze kadar varlığını sürdürerek gelmeyi başarmıştır. Bu sanat dalı için söylenebilecek en önemli şey ise güzel yazı yazmayı hedeflemesidir. Böylece kaligrafi kursu eğitimleri verilerek bu sanat dalında kendisini geliştirmek isteyenlere yol gösterilir.

Kaligrafi Kursunda Nasıl Eğitim Verilir?

Kaligrafi kursunda verilen eğitimler genel olarak başlangıç aşaması ve orta aşamadan oluşur. Tüm kursiyerler bu seviyedeki bilgileri öğrenebilir ancak tek özen gösterilmesi gerekilen şeyin sabır olduğu bilinmelidir. Kaligrafi öğrenirken, ruh ve bakış açısı da farklılaşmaya doğru ilerler ve eğitim sürecinden geçer.

Kaligrafi kursu içerisinde verilen eğitimlerdeki temel hedef, güzel yazı sanatını gerçekleştirmek olduğundan iyi bir eğitmen ile bu süreç devam edebilir. İyi bir eğitmen hattatlık yolunda ilerleyen öğrencilere tavsiye ve motivasyon vererek destek olur.

Kaligrafi dersleri ise bu eğitmenler tarafından verilir ve kişilere özel olacak şekilde ayarlanır. Bu dersler hafta içi ve hafta sonlarında belirli saat aralıklarında yapılır. Belirli bir uygulama çerçevesinde verilen bu eğitimlerde alfabe çalışmaları ve benzeri birçok etkinlik gerçekleştirilir.

Kaligrafi Kurslarında Yardımcı olabilecek Malzemeler

Kaligrafi malzemeleri içerisinde kalemler ve kâğıt türleri vardır. Özellikle kaligrafi kalemleri değiştirilebilir uçlara sahiptir ve ayrıntılı çalışma yapmayı olanaklı kılar. Ayrıca kalın kenarlara sahip kaligrafi kalemleri ile detaylı ve ideal bir kaligrafi yapılabilir ve bu kalemler ile farklı renklerde kullanım sağlanabilir. Kaligrafi sanatı, su bazlı bir sanat olarak bilindiğinden buna uygun olacak kâğıt türlerini kullanmak gereklidir. Seviye arttıkça farklı kâğıt türlerine geçilebilir.

You May Also Like

Osmanlı Hat Sanatı

Emeviler ve Abbasi devletleri döneminde belirli süreçlerden geçen hat sanatı, asıl olgunlaşma dönemine Osmanlı döneminde ulaşmıştır. 2. Bayezid’in hat hocası olan Şeyh Hamdullah aracılığı ile Osmanlıda yeni bir üslup ile…
Yazıyı oku

Kufi Hat Sanatı

Kufi, kuran harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir hat sanatıdır. Kufi hat sanatı, Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonraki süreçte önemli bir sanat kolu olarak ortaya çıkmıştır. Kufi yazı sanatının ilk…
Yazıyı oku

Hat Yazısı Çeşitleri

Hat sanatındaki yazı türleri 11.yüzyıl içerisinde İran’da başlayan Rika, nesih türleri ile ortaya çıkmıştır. İranlılar, Arap alfabesinden kendilerine uyarladıkları Ta’lik yazı çeşidini geliştirmişlerdir. Bu yazı resmi formuna 15.yüzyıl içerisinde ulaşmıştır…
Yazıyı oku

Hat Sanatı

Hat sanatı, günümüzde birçok kişinin hobi amaçlı gerçekleştirdiği bir sanat türüdür. Bu sanat türü icra edilirken şekilli ve dekoratif bir hat sanatı ortaya çıkarabilmek mümkündür. Bir diğer adı kaligrafi olan…
Yazıyı oku

Nejdet Altıparmak Hakkında

Türkiye’deki önemli hattat hocalarından birisi olan Nejdet Altıparmak, hat sanatına 35 yaşında ilgi duymaya başlamıştır. Hedefi olan herkes gibi Nejdet hocanın da başta endişeleri vardır. Ancak iyi bir hattat olmak…
Yazıyı oku

Hat Sanatları

Hat sanatları, Osmanlı devletinden günümüze aktarılan çok değerli ve geleneksel bir sanat türüdür. Usta ve çırak ilişki ile başlayan bu süreç profesyonel hattatlığa kadar gider. Matbaa icat edilmeden önceki süreçte…
Yazıyı oku