Kufi Hat Sanatı

Kufi, kuran harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir hat sanatıdır. Kufi hat sanatı, Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonraki süreçte önemli bir sanat kolu olarak ortaya çıkmıştır. Kufi yazı sanatının ilk biçimi 9. Yüzyıldan sonra tamamen meydana gelmiştir. Kufi hat sanatı, İslam medeniyetlerinde kullanılan en eski hat yazı örneklerini oluşturur. Bu sanat dalı, İslamiyet’in ilk yıllarında Arap yardımadasının pek çok noktasında kullanılmaktaydı.

Kufi hat sanatının en belirgin özelliği geometrik şekillerden oluşmasıdır. Düz çizgi ve köşelerden meydana gelen bu yazı sanatı ile birçok eser oluşturulmuştur. Kufi, Emevi ve Abbasi dönemlerine ait birçok belge ve mushafta kullanılmıştır. Günümüzde dünyanın en önde gelen müzelerinde bu sanata ait örneklere rastlamak mümkündür.

Kufi Hat Sanatının Uygulandığı Alanlar

Kufi hat sanatı, dini ve içtimai hayattaki örneklerinin yanı sıra sosyal ve günlük olarak birçok alanda kullanılmıştır. Özellikle şamdan, tabak, kılıç, kalkan ve madeni eşyalarda uygulanma imkânı bulmuştur. Bunlara benzer olacak şekilde çini kaplarda ve sanat eseri değeri taşıyan birçok hediyelik eşyada da kullanılmıştır.

Dünyanın bilinen müzelerinde veya özel koleksiyona sahip olan yerlerde kufi hat sanatının örnekleri görülebilir. Bu müzelerin içerisinde seramik ve çini, ahşap ve diğer malzemelerden yapılmış eşyalar vardır ve bunların tümü kufi hat sanatı aracılığı ile süslenmiştir. Bu müzelere gidilerek hat sanatının gelişmişlik düzeyi incelenebilir.

Kufi Hat Sanatı Yazı Türleri

Kufi hat sanatı içerisinde iki tür yazı çeşidi bulmak mümkündür. Bunlardan birisi yapma kufidir ve diğeri ise yazma kufi olarak karşımıza çıkar. Yapma kufi, cetvel ve pergel araç ve gereçleri kullanılarak çizim yapıldığı için yapma kufi olarak anılır. Celi kufi olarak da bilinen bu yazı çeşidi, yazının aralarında kalan boşlukların çeşitli motifler ile süslenmesini sağlar.

Yazma kufi ise el ve kalem aracılığı ile yazılır ve hat sanatının temeli bu yazma çeşididir. Yazının kendi bünyesinin dışında herhangi bir süsleme uygulaması yapılmaz. Kufi hat sanatı, yeri ve zamanı değişkenlik gösteren yazı çeşitlerindendir ve olgunlaşarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

 

You May Also Like

Tezhip Nedir?

Hat sanatı ve çeşitlerine meraklı olan kişilerden iseniz tezhip kavramı ile karşılaşmanız oldukça yüksek bir ihtimaldir. Hat sanatını araştırıyorsanız ancak tezhip nedir? Soruları ile karşılaşıyorsanız bilmeniz gereken birçok şey olabilir.…
Yazıyı oku

Ebru Sanatı

Ebru süsleme sanatı, sıvının üzerine renklerin karıştırılıp ortaya bir görselin çıkmasıdır. Bu sanat türü, özünde bir süsleme sanatı olarak bilinir. Ebru sanatı yapılarak ev gibi birçok mekâna dekorasyon öğeleri oluşturulabilir.…
Yazıyı oku

Hat Sanatı

Hat sanatı, günümüzde birçok kişinin hobi amaçlı gerçekleştirdiği bir sanat türüdür. Bu sanat türü icra edilirken şekilli ve dekoratif bir hat sanatı ortaya çıkarabilmek mümkündür. Bir diğer adı kaligrafi olan…
Yazıyı oku

Kaligrafi Nedir?

Hat sanatı ile uğraşmaya başlayan birçok kişinin merak ettiği sorulardan birisi de kaligrafi nedir? Olarak karşımıza çıkar. Kaligrafi sanatı, güzel yazı yazmak demektir. Kaligrafide harfler ve kelimeler ahenk içerisindedir ve…
Yazıyı oku

Evde Hat Sanatı Öğrenmek

Varlığı çok eski dönemlere uzanan hattat sanatı, günümüzde birçok kişinin ilgi duyduğu ve öğrenmek istediği alanlardan birisidir. Hat sanatı, genel olarak profesyonel düzeyde bu sanatı icra eden kişilerden öğrenilebilir. Ancak…
Yazıyı oku

Minyatür Sanatı

Minyatür, ince detaylar ile işlenen, küçük boyutlara sahip ve kendisine ait sanat tekniği bulunan bir resim çeşididir. Minyatür sanatı ile uğraşan kişilere ise nakkaş denir. Minyatür sanat türünde öne çıkan…
Yazıyı oku