Nejdet Altıparmak Hakkında

Türkiye’deki önemli hattat hocalarından birisi olan Nejdet Altıparmak, hat sanatına 35 yaşında ilgi duymaya başlamıştır. Hedefi olan herkes gibi Nejdet hocanın da başta endişeleri vardır. Ancak iyi bir hattat olmak için bu hedefe doğru yürümüştür ve 9 yıllık bir sürecin ardından hattatlık unvanına kavuşmuştur. Kuran kursu mesleğini sürdüren Altıparmak, mesleği gereği Arapça harflere yabancı değildi. Bu sayede hattatlık öğrenim sürecinde de olumlu bir dönem geçirmiştir.

Nejdet Altıparmak, hattatlık sanatını icra ederken örnek aldığı isimlerden birisi olan hattat Aygın Ergün’ün eserlerinden de birçok bilgi öğrenmiştir. 2009 yılına kadar Rika, sülüs, nesih ve celi divaneden icazet alarak hattatlık mesleğine profesyonel bir şekilde adım atmıştır. Hat sanatının uzun ve emek isteyen bir süreç olduğunun farkında olan hattat Altıparmak, zamanının boş vakitlerinde hat sanatını icra etmeye devam etmektedir.

Arzu ettiği hedeflere ulaşan ve uğraşları sonucunda hattat olan Nejdet Altıparmak, Isparta ve Siirt illerindeki camilerin kitabelerini yazarak topluma eser kazandırmıştır. Bunun yanı sıra Ümraniye birlik camii ve çeşme yazılarında da kendisinin yazdığı hat örnekleri bulunmaktadır. Topluma kazandırdığı bu hat örneklerinin yanı sıra başarısına kattığı bir diğer şey ise İSMEK kurslarında düzenlenen hat yarışmasında 3’lük almasıdır. Hat sanatının hayal gücünün dışa vurumunu en iyi şekilde anlayan ve anlatan Nejdet Altıparmak, bu sanat dalını en iyi şekilde yerine getirenlerden birisidir.

You May Also Like

Ebru Sanatı

Ebru süsleme sanatı, sıvının üzerine renklerin karıştırılıp ortaya bir görselin çıkmasıdır. Bu sanat türü, özünde bir süsleme sanatı olarak bilinir. Ebru sanatı yapılarak ev gibi birçok mekâna dekorasyon öğeleri oluşturulabilir.…
Yazıyı oku

Evde Hat Sanatı Öğrenmek

Varlığı çok eski dönemlere uzanan hattat sanatı, günümüzde birçok kişinin ilgi duyduğu ve öğrenmek istediği alanlardan birisidir. Hat sanatı, genel olarak profesyonel düzeyde bu sanatı icra eden kişilerden öğrenilebilir. Ancak…
Yazıyı oku

Osmanlı Hat Sanatı

Emeviler ve Abbasi devletleri döneminde belirli süreçlerden geçen hat sanatı, asıl olgunlaşma dönemine Osmanlı döneminde ulaşmıştır. 2. Bayezid’in hat hocası olan Şeyh Hamdullah aracılığı ile Osmanlıda yeni bir üslup ile…
Yazıyı oku

Hat Sanatları

Hat sanatları, Osmanlı devletinden günümüze aktarılan çok değerli ve geleneksel bir sanat türüdür. Usta ve çırak ilişki ile başlayan bu süreç profesyonel hattatlığa kadar gider. Matbaa icat edilmeden önceki süreçte…
Yazıyı oku

Kufi Hat Sanatı

Kufi, kuran harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir hat sanatıdır. Kufi hat sanatı, Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonraki süreçte önemli bir sanat kolu olarak ortaya çıkmıştır. Kufi yazı sanatının ilk…
Yazıyı oku

Online Hat Kursu

Güzel yazı yazma uğraşlarından bir tanesi olan hat sanatı, uzmanlaşmış kişilerden alınan eğitimler ile yürütülebilir. Uygulamalı derslere katıldığınızda sizi yönlendirebilecek bir hocanızın olması başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Ancak online hat…
Yazıyı oku