Tezhip Nedir?

Hat sanatı ve çeşitlerine meraklı olan kişilerden iseniz tezhip kavramı ile karşılaşmanız oldukça yüksek bir ihtimaldir. Hat sanatını araştırıyorsanız ancak tezhip nedir? Soruları ile karşılaşıyorsanız bilmeniz gereken birçok şey olabilir. Öncelikle tezhip sanatı, Türk İslam medeniyetlerinde kullanılan bir süsleme sanatıdır. Arapçadan gelen bir kavram olan tezhip, altın veya süsleme anlamlarına gelmektedir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar gelen bu sanatın en parlak olduğu dönem ise Osmanlı devleti zamanıdır.

Kanuni sultan Süleyman döneminde tezhip sanatı en zirvede olduğu zamanını yaşamıştır. Bu dönemde tezhip sanatında kullanılan birçok malzemenin çeşitliliği artmıştır. Sarayın yanı sıra saray dışında bulunan nakkaş haneler açılarak bu sanat yapılmaya devam etmiştir.

Tezhip Sanatının Tarihi

Türk tarihinde tezhibin geçmişi Uygur devletine kadar uzanmaktadır. Tezhip sanatı, Uygurlarda 9.yüzyılda görülmeye başlamıştır. Bu dönemlerde Müslüman devletlerde de tezhip uygulanan bir sanat çeşidiydi. Tezhip Anadolu’ya Selçuklular aracılığı ile getirilmiş ancak en popüler dönemini Osmanlı zamanında yaşamıştır.

15.yüzyılda İran’da, Mısırda ve birçok İslam ülkesinde tezhip sanatı büyük bir gelişim göstermiştir. 15. Ve 16.yüzyıllar arasında Osmanlı devleti ve İran arasındaki etkileşimler dolayısı ile tezhip sanatında farklı motif ve şekiller meydana gelmiştir. 18.yüzyıla girildiğinde ise Osmanlıdaki tezhip sanatı, gerilemeye başlamış ve klasik motiflerin yerini farklı süslemeler almıştır. 19.yüzyılda sanatta gelişen durumlardan dolayı tezhipte bundan payını almış ve motiflerde değişiklikler yaşanmıştır.

Tezhipte Yer Alan Motifler

Tezhipte kullanımı en sık olan şekillerin başında çiçek motifleri gelir. Bu çiçek çeşitlerinin içerisinde ise rumi, münhai ve hatai gibi çeşitler vardır. Rumi motifler, İslamiyet önceleri kuyruk ve gaga gibi şekiller yerine kullanılan motiflerdir. İslamiyet sonrasındaki tezhip sanatında ise bitkisel motifler yer alır. Rumi motiflerinin en eski örneklerine ise Uygurlar döneminde rastlanır.

Münhai motifler, Selçuklu devleti tarafından kullanılmıştır. Münhai, kuş kanatlarının içerisindeki ayrıntılardır ve kendisine ait renklendirme teknikleri kullanılarak uygulaması yapılır. Hatai motifler ise tezhip sanatının en bilineni ve temel öğesidir. Doğada bulunan bitki ve çeşitlerin görünüşlerinin tezhip sanatçısı tarafından çizilmesidir. Bu motifler simetrik bir tarzda yapılır.

You May Also Like

Hat Sanatı

Hat sanatı, günümüzde birçok kişinin hobi amaçlı gerçekleştirdiği bir sanat türüdür. Bu sanat türü icra edilirken şekilli ve dekoratif bir hat sanatı ortaya çıkarabilmek mümkündür. Bir diğer adı kaligrafi olan…
Yazıyı oku

Online Hat Kursu

Güzel yazı yazma uğraşlarından bir tanesi olan hat sanatı, uzmanlaşmış kişilerden alınan eğitimler ile yürütülebilir. Uygulamalı derslere katıldığınızda sizi yönlendirebilecek bir hocanızın olması başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Ancak online hat…
Yazıyı oku

Evde Hat Sanatı Öğrenmek

Varlığı çok eski dönemlere uzanan hattat sanatı, günümüzde birçok kişinin ilgi duyduğu ve öğrenmek istediği alanlardan birisidir. Hat sanatı, genel olarak profesyonel düzeyde bu sanatı icra eden kişilerden öğrenilebilir. Ancak…
Yazıyı oku

Kaligrafi Kursu

Hat sanatını veya bir diğer adı ile kaligrafi sanatını öğrenmek isteyenlerin başvurduğu kaligrafi kursu sayesinde hattatlık hedeflerine ulaşmakta bir adım atılır. Her kurs programında olduğu gibi kaligrafi kurslarında da belli…
Yazıyı oku

Kufi Hat Sanatı

Kufi, kuran harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir hat sanatıdır. Kufi hat sanatı, Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonraki süreçte önemli bir sanat kolu olarak ortaya çıkmıştır. Kufi yazı sanatının ilk…
Yazıyı oku

Hat Yazısı Yazma

Hat yazıları estetik bir kaygı güdülerek yapıldığında arzu edilen sonuçlara ulaşmak mümkündür. Hat yazısı yazma uygulamalarını gerçekleştirebilmek için bu konu hakkında birçok ön bilgi araştırması ve eser incelemesi yapılmalıdır. Temel…
Yazıyı oku